Bùi Tiến Dũng Bio VI

Bùi Tiến Dũng

Đồng sáng lập
và Giám đốc vận hành

BenKon

BenKon đang cung cấp nền tảng để các doanh nghiệp như Pharmacity, GS25, The Pizza Company… quản lý và tối ưu vận hành hệ thống máy điều hoà không khí. Ứng dụng Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây và thuật toán thông minh, doanh nghiệp đang góp phần giải quyết bài toán tối ưu hoá chi phí, vận hành – quản trị, nguồn nhân lực, đồng thời hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt.
Đồng sáng lập và Giám đốc vận hành Dũng Bùi từng là trưởng phòng cao cấp bộ phận phát triển công nghệ tập đoàn Adidas, với kinh nghiệm hơn 10 năm tham gia các dự án về tự động hoá sản xuất, xây dựng chiến lược chuyển đổi số và đầu tư vào các lĩnh vực phát triển bền vững như năng lượng tái tạo.