Jonathan Pincus Bio VI

Jonathan Pincus

Chuyên gia kinh tế quốc tế cao cấp

UNDP

Jonathan Pincus là kinh tế gia chuyên về phát triển tại khu vực Đông Nam Á, hiện giữ vị trí Kinh tế gia quốc tế cao cấp thuộc Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc.

Ông từng giảng dạy tại châu Âu, Mỹ, và châu Á, cũng như thực hiện nhiều công trình nghiên cứu về phát triển nông thôn, chính sách nông nghiệp, tài chính, và chính sách xã hội.

Sự nghiệp phát triển năng lực nghiên cứu và giáo dục chính sách của ông trong khu vực bao gồm sự ra đời của quỹ Rajawali cho châu Á (Rajawali Foundation Institute for Asia) tại trường Harvard Kennedy, do ông khởi xướng khi còn làm chủ tịch quỹ Rajawali, cùng quỹ Hỗ trợ học bổng và nghiên cứu Indonesia (ISRSF), chuyên đào tạo nâng cao cho các nhà khoa học xã hội Indonesia, và thiết lập một mạng lưới những viện nghiên cứu tại Việt Nam, Indonesia, Myanmar và Philippines.

Ông có bằng thạc sĩ và tiến sĩ kinh tế của đại học Cambridge (Anh), thành viên trường Fullbright về chính sách và quản lý công tại Việt Nam, cũng như trường đại học SOAS University of London.