Kim Huat Ooi Bio VI

Kim Huat Ooi

Phó Chủ tịch phụ trách sản xuất, chuỗi cung ứng và vận hành

Intel Việt Nam

Kim Huat Ooi, Phó Chủ tịch Vận hành, Chuỗi cung ứng và Hoạt động sản xuất tại Intel Việt Nam, cũng là Tổng Giám đốc giúp định hướng tầm nhìn cho Intel Việt Nam nhằm kiến tạo một tương lai bền vững, bao trộn mọi thành phần, và có trách nhiệm cho công ty.

Với 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật bán dẫn và sản xuất, ông Kim Huat giám sát hoạt động nhà máy, quan hệ nhân sự, phát triển thương hiệu, quan hệ chiến lược với cộng đồng và sự hợp tác với hệ sinh thái ngành, chính phủ và xã hội Việt Nam. Trước đó, ông giữ vai trò Tổng giám đốc bộ phận kiểm tra và lắp ráp của Intel tại Penang, Malaysia và đã làm việc tại Broadcom và Globetronics (tại Malaysia). Kiến thức và đóng góp của KH đã đem lại cho ông hai Giải thưởng Thành tựu Intel.