Preben Elnef Bio VI

Preben Elnef

Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn

LEGO

Ông Elnef là tổng giám đốc công ty LEGO Manufacturing Vietnam kiêm phó chủ tịch tập đoàn LEGO.

Từ đầu năm 2021 đến nay, ông chịu trách nhiệm cho dự án đầu tư hơn 1 tỉ đô la Mỹ của tập đoàn LEGO vào Việt Nam, cùng dự án xây dựng nhà máy trung hòa carbon đầu tiên của tập đoàn này tại Bình Dương, vốn có diện tích 150 ngàn mét vuông và tuyển dụng 4000 lao động, sẽ đi vào hoạt động trong năm 2024.

Ông đang tích cực xây dựng quan hệ đối tác cấp vùng và khu vực, tham gia với cộng đồng địa phương cũng như triển khai các trụ cột chính của Lego, bao gồm phát triển bền vững và số hóa tại Việt Nam.