Michael Kokalari Bio VI

Michael Kokalari, CFA

Kinh tế trưởng

VinaCapital

Michael Kokalari đã làm việc tại Việt Nam được 15 năm, trong đó có 7 năm làm Chuyên gia kinh tế trưởng của VinaCapital, trước đó ông là chuyên viên đầu tư tại ngân hàng JP Morgan, First Boston và Lehman Brothers ở Luân-đôn (Anh) & Tokyo (Nhật Bản). Ông Kokalari có bằng Thạc sĩ Kinh doanh, Kinh tế và Toán học tại Đại học Stanford và tốt nghiệp Chương trình Quản lý Nâng cao (AMP) tại Trường Kinh doanh Harvard.