Sản phẩm của chúng tôi

Ấn phẩm in

Kéo gần khoảng cách nhờ dữ liệu và thông tin đáng tin cậy

Bloomberg Businessweek Việt Nam là tấm vé thông hành giúp bạn khám phá cơ hội trong thị trường biến chuyển không ngừng. Chúng tôi kết hợp những hiểu biết toàn cầu với đặc thù địa phương, cung cấp thông tin đa chiều và khách quan dựa trên dữ liệu, giúp độc giả đưa ra quyết định hiệu quả và không thiên lệch. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn ủng hộ đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Hãy tham gia cùng chúng tôi trên hành trình bồi dưỡng các nhà lãnh đạo bằng tri thức, thúc đẩy sự tiến bộ và kiến tạo tương lai.

E-magazine

Tính năng mới

Trải nghiệm đa nền tảng

Nhanh chóng nắm bắt những câu chuyện thú vị và thông tin quan trọng thông qua các sản phẩm số đa dạng (E-magazine, trực quan hóa dữ liệu, đồ họa thông tin,…).

Sự kiện

Mở rộng tầm nhìn và kết nối

Hơn cả việc cung cấp nội dung sâu sắc, chúng tôi mong muốn trở thành một nền tảng dành cho những đối thoại thúc đẩy tiến bộ. Thông qua các sự kiện, Bloomberg Businessweek Việt Nam tạo ra cơ hội để các nhà lãnh đạo, nhà nghiên cứu, nhà đầu tư và doanh nhân cùng nhau thảo luận về các vấn đề quan trọng, vạch ra lộ trình cho tăng trưởng bền vững và hướng đến nền kinh tế mới tại Việt Nam.

Newsletter

Nắm bắt những điều quan trọng nhất

Cập nhật những câu chuyện tài chính – kinh doanh đáng chú ý thông qua newsletter được gửi qua email định kỳ hằng tháng và hằng tuần.

Sách

Tri thức chọn lọc từ tuyển tập Bloomberg Press và các nhà xuất bản uy tín trên thế giới

Thông qua hợp tác cùng Bloomberg và Wiley, Beacon Asia Media và Times mong muốn cung cấp một thư viện sách toàn diện về kinh doanh – tài chính cho các chuyên gia tài chính, nhà đầu tư, lãnh đạo doanh nghiệp và doanh nhân tại Việt Nam.