Phạm Thị Ngọc Thủy Bio VI

Phạm Thị Ngọc Thủy

Giám đốc điều hành

Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV)

Bà Phạm Thị Ngọc Thủy hiện là giám đốc Văn phòng ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (ViEF). Trong cương vị này, bà hiện lãnh đạo mọi hoạt động của Văn phòng, tập trung vào xây dựng và duy trì kênh đối thoại công – tư thường niên có quy mô lớn nhất tại Việt Nam. Bà chịu trách nhiệm điều phối các cuộc thảo luận, đánh giá mức độ hiệu quả của những cải cách về chính sách, và đưa ra đề xuất cho Hội đồng Tư vấn của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, bà Thủy là phó Tổng thư ký VPSF (diễn đàn doanh nghiệp tư nhân Việt Nam), vốn là tổ chức tài trợ bởi ngân hàng Phát triển châu Á và chính phủ Úc, và đặt nền móng sau này cho ViEF. Ngoài ra, bà còn là chuyên gia cấp quốc gia cho liên minh Tạo thuận lợi thương mại toàn cầu (Global Alliance for Trade Facilitaion – GATF) và dự án Biên giới số USAID, hỗ trợ xây dựng chính phủ điện tử cho chính phủ Viẹt Nam. Bà cũng tham gia chương trình IVLP 2022 về phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), do bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức.

Với kinh nghiệm làm việc trong khối doanh nghiệp quốc doanh, bà Thủy từng là Phó trưởng phòng kiểm soát về thủ tục hành chính. Bà có bằng thạc sĩ ngành Quản lý khoa học và công nghệ của trường đại học khoa học xã hội và nhân văn (đại học quốc gia Hà Nội) sau khi tốt nghiệp Học viện hành chính quốc gia.